* روغن گل یاس تاثیر زیادی روی ذهن دارد و باعث آرامش می شود.

* بوی مطبوعی دارد که باعثتغییر خلق و خو در فرد می شود و در ایجاد شادابی موثر است.

* عفونت های قارچی و باکتریایی را درمان می کند.

* عفونت هایی مانند سرفه، گرفتگی ریه، آسم و ناراحتی های دیگر تنفسی را برطرف می کند.

* ناراحتی پوستی مانند لکه آبله مرغان، آکنه و … را معالجه می کند.

* ماساژ دادن بدن با این روغن ترک های ایجاد شده بر اثر وزن بالا را برطرف می کند.

* خاصیت خلط آور دارد و به داشتن خواب آرام کمک می کند.

* بخور آن راه تنفسی را باز می کند.

* پوست را تقویت می کند و باعثانعطاف پذیری بیشتر آن می شود.
سلامت نیوز