به گزارش افکارنیوز،
مهدی سامانی مدیر کمیته امداد شهرستان ورامیناظهار داشت: فعالیت‌های کمیته در بخش های بهداشتی، بیمه درمان پایه و مکمل به مددجویان ارائه شده که رسیدگی به سالمندان و نیازمندان از اولویت‌های این نهاد است.
 
وی در ادامه گفت: رفع سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال از جمله اقدامات بهداشتی این سازمان بوده که با همکاری شبکه بهداشت و درمان این کودکان شناسایی و به کمیته معرفی شدند که در صورت بهبود یافتن، از سیستم خارج و افراد جدید وارد این چرخه می شوند.
 
سامانی تصریح کرد: طرح غربال گری برای زنان سرپرست خانوار به منظور شناسایی بیماری های زنان برای این افراد انجام می شود ، همچنین بیمه تکمیلی مددجویان شامل فرانشیز دارو، بستری، هزینه نگهداری سالمندان، آزمایشگاه است.
 
مدیر کمیته امداد شهرستان ورامین در پایان با بیان اینکه کمک خرید مسکن مددجویان در قالب پرداخت وام بلاعوض انجام می شود، گفت: در این راستا بیش از 80 میلیون تومان وام بلاعوض به مددجویان تحت حمایت ارائه و همچنین کمک هزینه اجاره مسکن برای 64 خانواده و تعمیر مسکن47 خانوار نیازمند از محل منابع امداد پرداخت شده است.