دکتر علی اصغر پیوندی در حاشیه امضا و تبادل قراردهای دیالیز با ۵۰ دانشگاه و مراکز تصویر برداری با ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰۰ بیمار دیالیزی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود دارند و بنا شد که با ۴ شرکت غیردولتی و خصوصی که از طریق مناقصه انتخاب شدند همکاری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: بنا است ۸۰ درصد از تخت های دیالیز مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در مدت زمان ۱۸ماه ایجاد کنند و این مراکز از نظر استاندارد مورد تایید وزارت بهداشت است و دستگاه ها، تجهیزات و فضای مناسب تری دارند.

پیوندی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از بخش خصوصی در حوزه سلامت، یادآور شد: دانشگاه های علوم پزشکی در این قراردادها از نظر اعتبار و منابع مالی درگیر نیستند و بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت های خصوصی و بیمه ها قرار داد می بندند و ارائه خدمات دیالیز مانند دوران گذشته، به صورت رایگان خواهد بود.