گروه اجتماعی- اقبال شاکری رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به تخصیص بودجه متروی تهران به تفکیک خطوط در بودجه بندی سال 96 اظهار کرد: معاونت حمل و نقل بودجه خود را به صورت جداگانه دریافت می کند اما برای این بودجه کدپروژه تعریف می شود لذا در صورتی که برای خطوط مترو نیز کد پروژه تعریف شود، با مدیریت مالی بهتری مواجه خواهیم بود.

 

وی ادامه داد: در این صورت درصد پیشرفت کار نیز بهتر و مشهود تر است.

شاکری با اشاره به این که شخصا موافق ارایه بودجه تجمعی به مترو نیستم، گفت: در این صورت نمی توانستیم مشخص کنیم آیا بودجه ای که مثلا به خط 6 اختصاص داده شده دقیقا برای همان بخش هزینه شده است؟ طبیعی بود در صورت کسری بودجه بخش های مختلف از نظر مالی به یکدیگر اصطلاحات قرض می دادند و این امر از دید بنده مناسب نبود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که ارایه بودجه مترو به صورت تفکیکی در سال آتی منجر به صرفه جویی های مالی نیز خواهد شد، خاطرنشان کرد: در صورتی که برای پیشرفت یک کیلومتر خط مترو مبلغ مشخصی برآورد شود در صورت افزایش قیمت مسئولان اجرایی مترو باید پاسخگو باشند.

وی در پایان با بیان این که بودجه سال آتی قطعا حمل و نقل محور است، گفت: اولویت حوزه شهری در برنامه حمل و نقل، حمل و نقل پاک بر محور توسعه مترو است.


لیلی موسوی