به گزارش افکارنیوز،

هوای تهران صبح سه شنبه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته اسیت. 

 

براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر میزان ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی شاخص 131 قرار دارد.