به گزارش مهر، علی اکبر حامدی افزود: تا به امروز از سوی وزارت آموزش و پرورش هیچ اعتباری برای تهیه و توزیع شیر در مدارس تهران اختصاص نیافته است و تنها عنوان شده در مدارس مناطق محروم شیر توزیع شود.

وی هدفمندی یارانه ها را نیز یکی دیگر از دلایل توزیع نشدن شیر در مدارس عنوان کرد و ادامه داد: البته ممکن است تا هفته آینده اعتبار بخشی در این زمینه انجام شود.

در همین رابطه رئیس گروه سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران نیز اعلام کرد: با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بحثتوزیع شیر مدارس، هنوز دستورالعملی از سوی وزارت آموزش و پرورش در خصوص توزیع شیر در مدارس ابلاغ نشده است.

البته " علیرضا کریمیان" دبیر کمیته ملی شیر مدارس نیز چندی پیش از بدهی آموزش و پرورش به شرکتهای لبنی خبر داده و گفته بود: ۸۵ میلیارد تومان به شرکتهای لبنی طرف قرارداد بدهکار بودیم که در اردیبهشت ماه امسال و در یک نوبت ۳۵ میلیارد تومان را از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری دریافت کردیم و به شرکتهای طلبکار دادیم ضمن اینکه در هفته گذشته نیز ۵۰ میلیارد تومان را بابت بدهی خود به کارخانههای لبنی پرداخت کردیم؛ در حقیقت تاکنون اعتباری برای توزیع شیر در مدارس کشور به دست ما نرسیدهاست.