به گزارش مهر، متقاضیان از امروز چهارشنبه ۴ آبان ماه می توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود در دو دوره کارشناسی ارشد فراگیر و کارشناسی ناپیوسته اقدام کنند.

داوطلبان با مراجعه به باجه‌ های پستی، برای خرید کارت اعتباری دارای شماره پرونده و رمز ورود به منظور ورود به سیستم نرم‌افزاری ثبت ‌نام اینترنتی و یک جلد دفترچه راهنمای ثبت‌ نام، جمعاً مبلغ ۶۵ هزار و ۷۵۰ تومان پرداخت می کنند که مبلغ ۶۵ هزار تومان آن بابت وجه ثبت ‌نام و مبلغ ۷۵۰ تومان بابت هزینه توزیع مدارک ثبت‌نامی(۵۰۰ تومان هزینه توزیع دفترچه راهنما و ۲۵۰ تومان هزینه توزیع کارت اعتباری ثبت‌ نام) توسط پست است.

مدت زمان ثبت نام تا ۱۱ آبان ماه خواهد بود و آزمون این دو مقطع روز جمعه ۲۳ دی ماه سال جاری و همزمان با آزمون دوره کارشناسی فراگیر پیام نور برگزار خواهد شد و پذیرفته شدگان نهایی از نیمسال دوم تحصیلی جاری دانشجو می شوند.

جزئیات پذیرش در کارشناسی ارشد

داوطلبان شرکت کننده در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در سال جاری می توانند ۱۰ رشته محل را هنگام ثبت نام انتخاب کنند، این مقطع دوره های نیمه حضوری و مجازی را هم در خود گنجانده است.

ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در ۹۰ رشته و ۷۸۹ رشته محل صورت می گیرد ضمن اینکه امسال ۱۴ رشته به این مقطع اضافه شده است.

ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ۱۱ هزار و ۲۴۰ نفر است، این رقم در سال گذشته ۷ هزار و ۵۰ نفر بوده است.

جزئیات پذیرش در کارشناسی ناپیوسته

با توجه به اینکه همیشه در مقطع کارشناسی ناپیوسته پیام نور ظرفیت بیش از تقاضا بوده بنابراین مشکلی از نظر پذیرش وجود ندارد اما حد نصاب ها و رشته محل ها در این پذیرش لحاظ می شود و اگر داوطلبان انتخابهای درستی داشته باشند می توانند پذیرش شوند و ادامه تحصیل دهند.