برخی زائران یک کاروان که قیمت فیش حج آنها حدود یک میلیون تومان بیشتر از قیمت فیش حج زائران کاروان دیگر است، کاروان خود را تحت عنوان " درجه یک" و کاروان دیگر را " درجه دو" مینامند.

این درحالی است که رئیس سازمان حج و زیارت تأکید می‌کند که اصلاً کاروان درجه یک و درجه دو نداریم. لیالی " تفاوت قیمت محل‌های اسکان " را تنها عامل تفاوت قیمت فیش حج زائران اعلام کرد.

علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ۴۰ گروه قیمتی برای فیش حج تمتع وجود دارد، گفت: به غیر از قیمت محل اسکان، کیفیت کلیه سرویس‌ها اعم از تغذیه، نقلیه و خدمات پزشکی که به زائران ارائه می‌شود، برای همه زائران یکسان است.

وی در حالی که وجود پدیده‌ای با عنوان کاروان " درجه یک " و " درجه دو " را رد کرد، از ۴۰ گروه قیمتی برای کاروان‌های حج خبر داد و در پاسخ به اینکه " چرا با وجود تعدد گروه‌های قیمتی برای کاروان‌های حج، از درجه‌بندی کاروان‌ها پرهیز می‌شود؟ " گفت: وقتی می‌توانیم کاروان‌ها را درجه‌بندی کنیم که از نظر نحوه و کیفیت کلیه خدمات متفاوت باشند، اما به دلیل اینکه کلیه خدمات –غیر از محل اسکان – برای همه زائران یکسان است، دیگر نمی‌توانیم کاروان‌ها را درجه‌بندی کنیم.

لیالی افزود: زائران چه بر اساس گروه قیمتی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و چه بر اساس گروه قیمتی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت کرده باشند، از غذای یک آشپزخانه استفاده می‌کنند، بنابراین نمی‌توانیم عنوان درجه یک و درجه دو را به کار بریم.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره پائین‌ترین و بالاترین مبلغ مندرج در فهرست ۴۰ گروه قیمتی فیش حج گفت: کف قیمت برابر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف قیمت معادل ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

لیالی با بیان اینکه "تنها عاملی که باعث تفاوت قیمتها و ایجاد گروههای قیمتی مختلف شده است، تفاوت در ساختمانها است" گفت: قیمت هتلها و ساختمانها در خیابانها و محلههای مختلف در مدینه و مکه مانند آنچه که در تهران هم وجود دارد، فرق میکند. قیمت هتلی که به حرم نزدیکتر است، با هتلی که از حرم دورتر است فرق میکند. همچنین طبیعی است قیمت اسکان در هتلی که نوساز است، با هتلی که ۱۰ سال ساخت است، فرق میکند.