تهران امروز: چندي پيش پليس رباط كريم با شكايات عدهاي از شهروندان نسبتا متولي قرار گرفت كه از مردي با قيافهاي موجه كه در خانه يا مغازه آنها آمده و با معرفي خود به عنوان كارمند يكي از ادارات دولتي و عوض هيات امان مسجد شهر پرند از آنها تقاضاي كمك براي مستضعفين كرده بود شكايت كردند.

یکی از شاکیان به پلیس گفت: من کاسبم و وضع مالی نسبتا خوبی دارم. چند وقت پیش مردی پیش من آمد و تحت عنوان کمک به فقرا از من خواست در خرید حواله غذا برای این اقشار او را یاری کنم. من هم بعد ازاینکه این فرد خود را عضو هیات امنای مسجد پرند معرفی کرد مقدار قال توجهی پول به وی داده و حواله‌ای هم از او بابت این کمک دریافت کردم اما چند روز بعد وقتی با یکی از همکاران خود در این‌باره صحبت می‌کردم با بررسی حواله فوق فهمیدم اصلا چنین کمک خیریه‌ای در کار نبوده است.

به دستور سرهنگ حسن آبادي فرمانده انتظامي رباط كريم دستگيري اين مرد در دستور قرار گرفت و ماموران متهم را شناسايي و دستگير كردند. مرد دستگير شده با اعتراف به جعل عنوان و اغفال شهروندان با استفاده از احساسات انسان دوستانه آنها اقرار كرد تا كنون ۲۰۰ ميليون تومان از اهالي رباط كريم تحت اين عنوان دريافت كرده است. تلاش براي بررسي ديگر جرايم احتمالي مرد شياد ادامه دارد.