به گزارش فارس،به طور معمول ترافیک در تهران وجود دارد ولی کافی است تنها قطراتی باران ببارد و دیگر معابر و شریانهای اصلی بسته میشود.

امروز میزان آبگرفتگی در معابر کم بود اما به دلیل لغزنده بودن معابر خودروها سرعت خود را کم کرده و همین امر باعثبروز ترافیک می‌شود.

نکته قابل توجه این است که مسیرهای که در روزهای عادی ظرف مدت نیم ساعت طی می‌کنید در روزهای بارانی باید ظرف ۵/۱ ساعت طی کنیم.

ریزش باران و لغزنده بودن معابر سر فاصله حرکت اتوبوس‌ها افزایش می‌دهد و همین امر باعثجمع شدن انبوه جمعیت در ایستگاه‌ها می‌شود و قتی یک اتوبوس می‌اید دیگر جا حتی در پله‌های اتوبوس برای سوار شدن نیست.

ترافیک در روزهای بارانی سنگین‌تر ار روزهای گذشته می‌شود چرا که به بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند در این روز از خودروهای شخصی برای تردد استفاده کنند و همین امر باعثبروز مشکل می‌شود.

دیگر بسته شدن خیابانهای شهر در روزهای بارانی به یک امر عادی تبدیل شده است. امید است مسئولان مربوطه با توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و فرهنگ سازی این مشکل را برطرف کنند.