به گزارش مهر، یعقوب قدسیان سرشت افزود: متاسفانه برخی ستها و دستگاههای شرکتهای تجهیزات پزشکی توسط پرسنل خود این شرکتها در اتاق عمل به پزشکان عرضه می شود و بعد از عمل همین افراد بدون رعایت مسائل بهداشتی و اصول استریلیزاسیون وارد اتاق عمل شده و دستگاهها را با خودشان به شرکت می برند.

وی گفت: این مسئله در اغلب بیمارستانهای دولتی و خصوصی دیده می شود و متأسفانه اشکال کار اینجاست که حمل و نقل و ورود و خروج این وسایل توسط افرادی انجام می شود که افراد غیرکارشناس و ناآشنا به مقررات اتاق عمل هستند.

قدسیان سرشت ادامه داد: ورود این افراد به محیط اتاق عمل که باید در شرایط استریل باشد می تواند بیمارستان و کادر اتاق عمل را با چالش مواجه کند و باعثعفونت بیماران شود. به همین علت مسئولان وزارت بهداشت و اتاق عمل های بیمارستانها باید نسبت به این مسئله حساس شوند و از ورود این افراد به اتاق عمل جلوگیری کنند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری گفت: این دستگاهها انواع مختلفی دارند و در تمام زمینه ها از جمله دستگاههای ارتوپدی، چشمی و زمینه های دیگر وجود دارند.

وی تاکید کرد: اگر شرکتهای تجهیزات پزشکی اصرار دارند که این دستگاهها را توسط پرسنل خودشان به اتاق عمل بیاورند و ببرند باید از افراد آشنا به مقررات اتاق عمل و افرادی که در رشته های بهداشت و درمان تحصیل کرده اند مانند پرستاران، تکنسینهای اتاق عمل، بیهوشی و کسانی که در این زمینه آموزشهای لازم را دیده اند استفاده کنند.
وی از مسئولان وزارت بهداشت خواست هر چه زودتر و تا قبل از اینکه بیمارستانها دچار چالش شوند به این مسئله رسیدگی کنند.