عبدالله جلالی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این پرسش که ستاد سوخت تا به حال برای نوسازی ناوگان فرسوده چه اقداماتی انجام داده است، گفت: نوسازی و تأمین اتوبوسهای شهری در برنامه وزارت کشور قرار دارد و در این راستا شهرداریها اقدام به خرید اتوبوس کرده و آن را واگذار میکنند.

وی ادامه داد: به غیر از شهر تهران که نسبت به نوسازی سن فرسودگی اتوبوس‌های شهری اعلام شده عقب‌افتادگی دارد، در مابقی شهرها مشکلی برای نوسازی این ناوگان وجود ندارند منتها وزارت کشور درخواست کرده که با توجه به اینکه ۸۲.۵ درصد پول اتوبوس‌ها را دولت می‌دهد، به جای سن فرسودگی بهتر است با معاینه فنی مشکل را حل کنیم.

جلالی افزود: در این صورت معاینه فنی خودرو انجام میشود و در صورتی که خودروی مورد نظر از معاینه فنی مجوز گرفت از چرخه حمل و نقل خارج نمیشود تا وزارت کشور قدرت داشته باشد کار نوسازی آن را انجام دهد و این در حال بررسی است.