به گزارش وطن امروز، ماموران پليس آگاهي شرق استان تهران آدمربايان زورگير را در محل اختفاي خود پیش از هرگونه اقدامي دستگير کردند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اعلام این خبر بیان داشت: در پی تماس تلفنی یک مرد با ۱۱۰ ورامین مبنی بر آدم‌ربایی و زورگیری با یک خودروی مینی‌بوس، اکیپی از ماموران ورزیده پلیس آگاهی شرق استان تهران دستگیری آدم‌ربایان را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

سرهنگ فتحی با اشاره به جزئیات این خبر گفت: ماموران در بازجویی از ۲ زن جوان ربوده شده به سرنخ‌هایی مبنی بر چند شماره از پلاک و رنگ خودروی افراد آدم‌ربا دست پیدا می‌کنند.

شکات در پلیس آگاهی اذعان داشتند: در حال رفتن به خانه سوار یک خودروی مینی‌بوس شده که در میانه راه با انحراف مسیر خودرو، سرنشین خودرو با تهدید سلاح سرد قصد سرقت طلاجات و اموال را داشتند که با مقاومت این افراد مواجه می‌شوند.

با توجه به اظهارات ۲ زن مشخص ميشود، در ادامه اين حادثه متهمان پس از آنکه با مقاومت آنان روبهرو ميشوند هر۲ زن جوان را به بيرون ماشين پرت کرده و از محل متواري ميشوند. وي افزود: ماموران با دريافت اين اطلاعات و مشخصات متهمان با استفاده از اطلاعات بهدست آمده و تحقيقات محلي موفق شدند، مخفيگاه راننده خودرو را شناسايي و در يک اقدام غافلگيرانه آدمربایان را به همراه مینیبوس شناسايي کنند.