ناصر بورد در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه وجود اتباع خارجی در کشور تبدیل به یک معضل شده است، اظهار داشت: در شورای تأمین شهرستان بحث اتباع خارجی و متکدیان پاکستانی مورد بررسی و رصد قرار میگیرد.

وی ادامه داد: اتباع غیر مجاز و متکدیان پاکستانی از سطح شهرستان ملارد طی دو نوبت جمع‌آوری شده‌اند.

فرماندار ملارد یادآور شد: متاسفانه بعضی از کارفرمایان و شرکت‌‌ها تمایل به استفاده از اتباع خارجی غیر مجاز به دلایل مختلف دارند که با این افراد برخورد قانونی می‌شود.

بورد با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی، کارفرمایان و شرکت‌های خصوصی از این نیروها نباید استفاده کنند بیان داشت: استفاده از اتباع خارجی به دلیل گرقتن دستمزد کمتر است.

فرماندار ملارد یادآور شد: با توجه به اینکه در اکثر خانواده‌ها فردی بیکار وجود دارد باید برای استفاده جوانان تهرانی از مشاغل موجود نسبت به خروج اتباع خارجی غیرمجاز از کشور هرچه سریعتر اقدام کرد.

وی بیان داشت: بیش از یک و نیم میلیون نفر اتباع خارجی غیر مجاز در کشور وجود دارد که به همین تعداد شغل در کشور را تصرف کرده‌اند.

بورد افزود: در حال حاضر بیشتر ملاقاتها و مراجعات مردمی برای ایجاد اشتغال است که با وجود اتباع خارجی در کشور فرصتهای شغلی زیادی از بین رفته است.