امیرحسین ثابتی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در گفت وگو با فارس، با اعلام این خبر گفت: ۲ دانشجوی فعال در تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران که ۲ هفته پیش در حال طراحی پرچم اسرائیل بر روی سنگ فرش مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده و مورد ضرب و شتم انتظامات دانشگاه تهران قرار گرفتند، به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شدند. وی افزود: بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران پیگیر این موضوع هستند ...