محمد پروین؛ سرپرست دفتر بینالملل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتوگو با فارس گفت: کنفرانس عمومی یونسکو هر دو سال یک بار به عنوان عالیترین مجمع یونسکو یا در مقر این سازمان در پاریس یا در یکی از کشورهای عضو برگزار میشود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان میراثفرهنگی امسال در این کنفرانس حضور می‌یابد در حالی‌که دانشجو؛ وزیر علوم باید در این کنفرانس شرکت کند، تصریح کرد: متولی حضور در این کنفرانس وزیر علوم است و می‌تواند این وظیفه را به یک مقام دولتی دیگری تفویض کند که امسال به تشخیص و دستور رئیس جمهور رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری در این کنفرانس حضور می‌یابد.

سرپرست دفتر بین‌الملل سازمان میراثفرهنگی گفت: هیئتی از ایران با حضور مسعود علویان‌صدر؛ معاون میراثفرهنگی، حامد دهقانان؛ معاون گردشگری و بنده به ریاست روح‌الله احمدزاده کرمانی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی برای شرکت در این کنفرانس صبح جمعه عازم فرانسه می‌شود.

به گفته پروین در حاشیه این اجلاس که با حضور نمایندگان ۱۸۵ کشور دنیا برگزار میشود احمدزاده با مقامات همرده خود دیدار و گفتوگو خواهد داشت.