به گزارش مهر، دکتر سعید قدیمی امروز در نشست مسئولان وزارت علوم با دانشگاه های بیرجند در دور چهارم سفرهای استانی با بیان اینکه تولیدات علمی ایران ۱۱ برابر متوسط رشد جهانی است، افزود: آموزش عالی توسعه کمی در این زمینه را از اولویت های کاری خود قرار داده است که در این راستا ۲۰۰ هزار صندلی خالی در مقطع کارشناسی داریم و می توانیم اعلام کنیم که قادر به جذب دانشجو بدون کنکور در مقطع کارشناسی هستیم.

مدیر کل دفتر پشتیبانی آموزشی وزارت علوم با تأکید بر اینکه اگر علم و فناوری و اشتغال به تولید ثروت و توسعه پایدار ختم نشود، حتماً سیکل کاری در حوزه آموزش عالی معیوب است، اظهار داشت: برای توسعه علمی با توجه به ضروریات امروز جامعه لازم است تا سیاست ارتقا کیفی جایگزین سیاست ارتقا کمی در دانشگاه های کشور شود که در این صورت ارتقا علمی در جامعه صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به وضعیت موجود کشور در حوزه آموزش عالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴.۱ میلیون دانشجو در کشور مشغول به تحصیل هستند که ۶۳ هزار عضو هیئت علمی کار آموزش و هدایت دانشجویان را بر عهده دارند.

قدیمی با تأکید بر اینکه از میان ۴.۱ میلیون دانشجو حدود ۱۳ درصد آن در دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل هستند ادامه داد: این ۱۳ درصد حدود ۷۰۰ هزار دانشجو هستند که در دانشگاه های دولتی مشغول به تحصیل اند و ۸۵ درصد بودجه آموزش عالی کشور صرف تحصیل این دانشجویان می شوند.

وی با اشاره به برنامه های استخدامی در این وزارتخانه توضیح داد: در برنامه پنجم توسعه تکالیف سنگینی بر عهده وزارت علوم تحقیقات و فناوری گذاشته شده است و بر این اساس وزارت علوم عزم جدی برای استخدام تا پنج سال آینده در دستور کار دارد.

مدیر کل آموزشی وزارت علوم با تأکید بر حمایت های دولت در این زمینه اضافه کرد: دولت با ایجاد زمینه مناسب می تواند مجموعه وزارت علوم در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم در بخش آموزش عالی و ارتقای آن را یاری کند.