هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاری ها واقع در مصلای امام خمینی از تاریخ 90/8/3 لغایت 90/8/10 برپاست .
سایت خبری تحلیلی افکار نیوز در غرفه ی 321 میزبان شما دوستان گرانقدر میباشد.