به گزارش باشگاه خبرنگاران، پيامدهاي دقيق آنچه که کريستوف گيلموتو جمعيت شناس فرانسوي به عنوان "مذکرسازي هشداردهنده" در کشورهايي مانند هند يا چين از آن ياد مي کند منجر به موارد گزينشي سقط جنين شده است. اما شماري از کارشناسان بر اين باورند که طي پنجاه سال آينده کاهش تعداد زنان در جهان جامعه بشري را با تاثيري مشابه تغييرات اقليمي مواجه خواهد ساخت ، تاثيري که قابل رويت نيست اما واقعي است.در وراي اين هشدارها آمار هايي پنهان شده است که قابل انکار نيست.

این آمارها حاکی است در برابر یکصد دختر، ‌ بین ۱۰۴ تا ۱۰۶ پسر متولد می شود و کوچکترین تغییر در این نسبت تنها بر اثر عوامل غیرعادی اتفاق می افتد. در هند و ویتنام این آمار تقریبا ۱۱۲ پسر در برابر یکصد دختر اعلام شده است.

در کشور چین این آمار تقریبا به ۱۲۰ پسر در برابر صد دختر می رسد و در برخی مناطق نیز تا ۱۳۰ پسر شمارش شده است.

این گرایش به تولد نوزادان پسر رو به گسترش است به این صورت که در جمهوری آذربایجان، گرجستان و ‌ ارمنستان این نسبت بیش از ۱۱۵ پسر در برابر یکصد دختر گزارش شده است. در صربستان و بوسنی هرزگوین نیز همین روال برقرار است.
" آمارتیا سِن " اقتصاددان و برنده هندی نوبل صلح در سال ۱۹۹۰ مقاله ای منتشر کرده بود که عنوان آن شوک آور بود، ‌ در این عنوان نوشته شده بود: بیش از یکصد میلیون زن در جهان کم است.

متخصصان جمعیت شناسی بر این باورند که این رقم از مرز ۱۶۰ میلیون هم فراتر رفته است و علت آن را باید در مواردی مانند ترجیح والدین برای داشتن نوزاد پسر، کاهش میزان باروری و از همه مهمتر اکوگرافی با قیمت ارزان دانست که نوعی تسهیلات برای اقدام غیرقانونی سقط جنین در صورت دختر بودن نوزاد به شمار می رود.

گیلموتو متخصص فرانسوی جمعیت شناسی معتقد است حتی اگر نرخ تولد در هند و چین نیز تا ده سال آینده به حالت عادی برگردد، ‌ ازدواج در این دو کشور تا دهها سال همچنان برای مردان به عنوان کاری پر دردسر باقی خواهد ماند.

وی در تحلیل خود می گوید نه تنها این مردان مجبور خواهند شد در سنین بالاتر ازدواج کنند بلکه احتمال دارد در برخی کشورها حتی مجرد باقی بمانند.

چند سالی است که والِری هودسون و آندریا دن بوئر متخصصان مسائل سیاسی کشورهای آسیایی را که جمعیت مردان در آنها بسیار زیاد است نوعی تهدید برای غرب دانسته اند.

موسسات سازمان ملل نيز درباره رشد کاهش شمار زنان در برابر مردان و همچنين مهاجرت مردم براي ازدواج هشدار داده اند. اما راه حلهاي اندکي براي حل و فصل اين مشکل تا کنون پيشنهاد شده است.گيلموتو معتقد است که اولويت امروز اطمينان يافتن از اين موضوع است که اين مشکل عموميت پيدا خواهد کرد و تنها در کشورهاي نوظهور اتفاق نمي افتد.