اسامی 23 نفر از مصدومان آتش سوزی ساختمان پلاسکو که در بیمارستان سینا بستری هستند اعلام شد:

 

1- امید حداد فر (فیروزگر)

2-تیمور سلیمی (فیروزگر)

3-علی اصغر فهرست آوان لو (پارس)

4-ابولفضل زارع (پارس)

5-فخرالدین گودرزی(پارس)

6-محمود فریادرس(پارس)

7-رحمان شکری (بیمارستان نفت)

8-جمال صدرنیا شایق (بیمارستان بانک ملی)

9-حسن بذرنیا (بانک ملی)

10 -ذکی دانشور( بانک ملی)

11 –محمد شاه محمدی( سینا)

12-سید نصیر حاجی اکبری( سینا)

13-محمد قاسمی( سینا)

14-حسن بختیاری( سینا)

15-پیمان آذرنیان ( سینا)

16-بهنام آذرخانی( سینا)

17-امیر مهدیایی( سینا)

18-صادق ایمنی ( سینا)

19-مهدی نسیمی( سینا)

20-رضا هاشمی شا( سینا)

21-توکل هاشم پور( سینا)

22-سعید تفرشی( سینا)

23-محمد صالح (امیر اعلم)