یکی از آتش نشانان با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: این قطعا آخرین حادثه شهر تهران نیست و مشابه آن حوادث زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: همکاران ما زیر آوار جان باختند و این حاصل بی توجهی مالکان پلاسکو است چرا که بارها به آنها اخطار داده بودیم که ساختمان نا ایمن است.

این آتش نشان افزود: اما کسی توجهی نکرد چرا که ایمن کردند ساختمان ها برایشان هزینه دارد و حاضر نیستند پولی هزینه کنند و فکر نمی کنند این ساختمان ها چه عواقبی دارند و عواقب یکی از آنها زیر آوار ماندن ده ها آتش نشان است.

وی گفت: وقتی می خواهند آتش نشان را شهید محسوب کنند هزار بهانه می آورند و امروز و فردا می کنند.

این آتش نشان بیان کرد: چه کسی پاسخگویی خون این افراد است پلاسکو یا وزارت کار؟