به اطلاع شهروندان عزیز تهرانی می رساند باتوجه به حادثه ساختمان پلاسکو و انجام عملیات امدادرسانی و عمرانی محدودیت های ترافیکی زیر در معابر منتهی به چهارراه استانبول تا اطلاع ثانوی بر قرار است :

١- خیابان جمهوری به شرق از تقاطع حافظ

٢- خیابان فردوسی از میدان امام خمینی به سمت شمال

٣- خیابان جمهوری از تقاطع مخبرالدوله به سمت غرب

٤- خیابان ٣٠ تیر از جنوب به شمال ازاد اما به سمت شرق از خیابان جمهوری محدودیت دارد

٥- خیابان منوچهری از سعدی به سمت غرب آزاد است و به سمت میدان فردوسی ادامه می یابد.