به گزارش ایسنا،پليس پس از دريافت تماسي مبني وضعيت نامناسب زندگي اين دو كودك به خانه مورد نظر رفت.

پلیس پس از وارد شدن به خانه این دو کودک ۳ و ۵ ساله را که در لانه سگ حبس شده بودند، پیدا کرد.

به گفته پلیس وضعیت ظاهری خانه بسیار کثیف بود و تمام خانه مملو از زباله بود. همچنین این دو کودک به دلیل سوء تغذیه به بیمارستان منتقل شدند.

آشلي كلرك مادر ۲۲ ساله اين دو كودك گفت: پسرانم را در داخل لانه سگ حبس كردم تا از پنجره فرار نكنند. پليس مادر اين دو كودك را به جرم كودك آزاري دستگير كرد.