به گزارش افکارنیوز،
در یک مورد نادر بیولوژیکی دوقلوهای نا همسانی در شیکاگو متولد شدند که با وجود شباهت کامل در اجزای صورت، تضادی جالب در رنگ پوست و چشم های خود دارند. پوست تیره و چشم های قهوه ای یکی از قل ها در کنار پوست روشن و چشم های آبی دیگری اتفاق جالب بصری را رقم زده است. حالا مادر دو قلوهای متفاوت این موضوع را از خوش شانسی خود می داند و بسیار خوشحال است.  پزشکان می گویند از بین هر 500 دوقلو ممکن است یکبار این حالت صورت بگیرد.
 
دو قلوهای که براحتی قابل تشخیص اند + عکس