به گزارش افکارنیوز،

مار غول پیکری که دو بز را بلعیده بود توسط مردم روستا شکار شد. 

 یکی از بومیان منطقه "آکوک جو کانگ" گفت: تاکنون ماری به این بزرگی ندیده بودیم. به کمک مردم روستا توانستیم مار را به راحتی شکار کنیم، چون خیلی سنگین شده بود و دیگر توان حرکت نداشت. 

این مار پیتون که در روستایی در مالزی شکار شده هنگامی‌که برای هضم طعمه‌هایش در گل‌ولای از حرکت ایستاده بود توسط روستاییان به دام افتاد. 

طول این مار پیتون به 16 فوت می‌رسد.