به گزارش افکارنیوز،

در دو ماه گذشته 606 ماموریت گشت مشترک برای بازرسی از مراکز و واحدهای صنفی سطح استان تهران اعزام شدند که طی آن، 8 هزار و 323 واحد صنفی مورد بازرسی مأموران قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، از مجموع واحدهای صنفی بازرسی شده، برای یک هزار و 949 واحد پرونده تشکیل شد.

واحدهای متخلف پس از احراز تخلف از سوی روسای گشت مشترک تعزیرات، در مجموع به پرداخت دو میلیارد و 557 میلیون و 512 هزار و 180 ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.