به گزارش افکارنیوز،

علی رستمیان در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان گفت: بنده به عنوان یکی از موافقان این مصوبه از آن حمایت کردم و معتقد هستم که این مصوبه می‌تواند در حوزه زنان و خانواده بسیار مفید باشد.

وی ادامه داد: تحکیم بنیان خانواده و استفاده از توان و ظرفیت خانم‌ها برای اینکه بتوانند بیشتر در کنار خانواده باشند از مزایای این مصوبه است، همچنین ایجاد ظرفیت برای اشتغال بیشتر جوانان از مزایای این مصوبه است چراکه هر تعداد از زنان که بازنشسته شوند تعداد جوانان بیشتری می‌توانند به عنوان جایگزین آنها وارد بازار کار شوند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص برخی انتقادها مبنی بر اینکه این مصوبه باعث کنار گذاشتن زنان از فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار می‌شود، گفت: اصلا چنین چیزی مطرح نبوده و نیست و ما طالب این هستیم که زنان پا به پای مردان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی فعالیت داشته باشند و در عین حال به وظایف مادری و همسری خود نیز بپردازند.