گروه اجتماعی_  دومین مرحله انتخابات نماینده دبیران کانون های محیط زیست محلات شهر تهران با حضور دکتر گلمکانی رئیس ستاد محیط زیست و دبیران منتخب کانون های محیط زیست محلات منطق 22 گانه برگزار شد و خانم فاطمه شاه کرم به عنوان نماینده دبیران کانون محیط زیست مناطق 22 گانه شهر تهران، خانم مریم مهتابی به عنوان جانشین و آقای علیرضا عسگری به عنوان مسئول روابط عمومی انتخاب شدند.

به گزارش افکار نیوز؛ در این جلسه دکتر گلمکانی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های اعضای کانون های محیط زیست خاطرنشان ساخت، باید از ابتکارات و خلاقیت شهروندان در زمینه حل مسائل و معضلات محیط زیست و همچنین فرهنگ سازی مباحث مختلف استفاده نمود.

وی در ادامه گفت: کانون ها باید به صورت هوشمندانه ضمن شناسایی ذینفعان و دستگاه های اجرایی از ظرفیت های محلی جهت نیل به شعار شهر تازه که شهری دارای تنوع زیستی غنی، آب سالم، انرژی پاک، زمین و هوای پاک است بهره مند شوند.

گمکانی در پایان گفت جهت تحقق این امر باید منصفانه نقد نمود و عقلانی عمل کرد.