گروه اجتماعی- مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز در پاسخ به ادعای پرداخت سهم مترو توسط دولت به شهرداری بیش از 9 کلان شهر از جمله تهران عنوان کرد: یکی از تکنیک هایی که همکاران ما در دولت برای ارایه آمار و ارقام در پاسخ به انتقادهای شهرداری تهران در مورد نپرداختن سهم دولت از مترو به کار می برند ارایه به صورت کشوری است.

وی با بیان این که وزارت کشور باید عدد پرداختی به مترو تهران را اعلام کند، گفت: در چند سال گذشته در موضوع ساخت مترو دولت هیچگاه سهم 50 درصدی خود را به متروی تهران نداده است. تنها مبالغ ناچیزی در حوزه کمک هزینه بلیت مترو ارایه کرده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که در دولت یازدهم این اعداد قطعی است، عنوان کرد: بدین معنی که می توان گفت در سه سال گذشته این عدد کاملا صفر است.

حسینی با بیان این که شهرداری تهران در حال تکمیل مراحل ساخت است، خاطرنشان کرد: لذا در حال رایزنی با دولت هستیم تا در زمینه تامین واگن به متروی تهران کمک کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان گفت: مقرر است دولت تامین فاینانس یک هزار و 404 واگن را بر عهده بگیرد.در این صورت تمام بدهی دولت به متروی تهران در قالب تامین واگن ها پرداخت می شود.


لیلا موسوی