به گزارش افکارنیوز،

مراسم سفیران اجتماعی مبارزه با مواد مخدر از سوی وزیر کشور برگزار شد.
طی این مراسم جمعی از اهالی ورزش و سینما حضور داشتند که هادی ساعی، آرش میراسماعیلی و حمید قلی پور به عنوان نماینده ورزشکاران حاضر شدند.

آرش میراسماعیلی حمید قلی پور و هادی ساعی به عنوان سفیران اجتماعی مبارزه با مواد مخدر از طرف وزیر کشور انتخاب شدند.
قرار بود علی دایی و حمید سوریان هم در این مراسم حاضر شوند.
تعدادی از بازیگران تلویزیون نیز تو این مراسم حضور داشتند.