به گزارش افکارنیوز،
محمد زارع معاون اجرایی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اظهار داشت:در شانزدهمین دوره از عتبات دانشجویی، 16 هزار نفر اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه روزانه 3 کاروان هوایی و 1 کاروان زمینی اعزام می شوند افزود:تاکنون 4 هزار دانشجو در غالب 100 کاروان به این سفر زیارتی رفته اند.
معاون اجرایی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با بیان اینکه تقاضا برای عتبات نوروزی افزایش پیدا کرده است گفت:تعداد زائرین را افزایش نمی دهیم و سقف تعداد اعزامی ما همان 16 هزار نفر است.
زارع ادامه داد:از تاریخ 24 اسفند تا 10 فروردین ماه هزینه اعزام دانشجویان به عتبات 10 درصد افزایش می یابد.