به گزارش افکارنیوز،

 دکتر مهرداد آقا محمدعلی کرمانی، مدیر نماینده انحصاری انجمن حرفه‌ای بین‌المللی مدیریت فرآیند کسب‌وکار در ایران در خصوص اعطای اولین جایزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار با بیان اینکه این جایزه به صورت پایلوت بین مناطق شهرداری تهران و 10 سازمان زیرمجموعه شهرداری همچون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهر و حومه،‌ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر بود، اظهار کرد: تمام شرکت‌کنندگان در این رویداد از نگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار ارزیابی شدند که ارزیابی‌ها در دو مرحله مجزا شامل خودارزیابی و ارزیابی حضوری هیات داوران در قالب 9 حوزه دانشی صورت گرفته است.  

وی با اشاره به اینکه امروز در حاشیه همایش ملی بهبود در سیستم‌های مدیریت شهری، رتبه‌های برتر انتخاب شدند، افزود: سازمان فرهنگی و هنری شهردای تهران رتبه نخست،‌ منطقه 13 شهرداری تهران رتبه دوم و منطقه یک شهرداری تهران رتبه سوم را کسب کردند که به ترتیب تندیس زرین و گواهی‌نامه شایستگی در مدیریت فرآیند،‌ تندیس سیمین و گواهی‌نامه شایستگی در مدیریت فرآیند و تندیس برنزین و گواهی‌نامه شایستگی در مدیریت فرآیند به منتخبین اهدا شد.

کرمانی ادامه داد: علاوه بر انتخاب رتبه‌های برتر به تمامی شرکت‌کنندگان گزارش تحلیلی بازخوردی ارائه می‌شود.

مدیر شرکت‌ مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص دوره بعدی برگزاری این رویداد نیز گفت: مقرر شده طی مذاکره‌ای با انجمن بین‌المللی مدیریت فرآیند کسب و کار (مقر اصلی در امریکا) این رویداد در دوره‌های بعدی به صورت بین‌المللی برگزار شود.

به گفته کرمانی، انجمن حرفه‌ای بین‌المللی مدیریت فرآیند کسب و کار در بیش از 40 کشور جهان نمایندگی دارد.

تندیس زرین اولین دوره جایزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار

تندیس زرین اولین دوره جایزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار