گروه اجتماعی- ناصر امانی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به رسیدگی به ایمن سازی ساختمان های نا ایمن در پایتخت پس از حادثه پلاسکو به تعداد ساختمان های بلند مرتبه در تهران اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر 8 ساختمان بیش از 30 طبقه، 28 ساختمان بین 26 تا 30 طبقه، 103 ساختمان 21 تا 25 طبقه و 277 ساختمان 16 تا 20 طبقه و نیز 263 ساختمان تا 15 طبقه در پایتخت وجود دارد.

وی با اشاره به این که ساختمان های بلند مرتبه ای که در سال های اخیر ایجاد شده اند، همه از نظر ایمنی مورد تایید هستند، گفت: سازمان آتش نشانی به نفوذ ناپذیر بودن معروف است و تا زمانی که استاندارد های آتش نشانی در مورد ساختمان های جدید اعمال نشود از پایان کار به هیچ وجه خبری نیست.

معاون شهردار تهران ادامه داد: این ساختمان ها همه مجهز به سیستم اطفاء حریق و نیز سیستم خشک و ترَ است.

امانی با بیان این که ایمن سازی ساختمان های قدیمی بیش از هر چیز شامل ساختمان های بلند مرتبه می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این که سال های زیادی از تاییدیه آتش نشانی ساختمان های قدیمی گذشته و نیز با توجه به بلند مرتبه بودن آنها، نگران هستیم.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران با اشاره به این که اولویت شهرداری تهران رسیدگی به ساختمان های بلند مرتبه فرسوده و ناایمن است، ادامه داد: پس از آن ساختمان های نا ایمن و بعد از آن ساختمان های بلند مرتبه در دستور کار شهرداری تهران است تا از تکرار فجایعی همانند پلاسکو جلوگیری شود.

امانی با بیان این که رسیدگی به این ساختمان ها قطعا نیاز به تخصیص بودجه از سوی شهرداری دارد، اظهار کرد: خوشبختانه امسال در بودجه حوزه بحران شهرداری 800 میلیارد تومان برای ایمنی و بحران پیش بینی کرده ایم. این بودجه از دید ما بسیار خوب است که بخشی از آن باید به سمت ایمن سازی ساختمان هایی حرکت کند که ناایمن هستند و نیاز به تجهیز دارند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و نیز سازمان آتش نشانی موظف به تهیه لیست ساختمان ها به ترتیبی که ذکر شد هستند، گفت: در این صورت می توان ایمن سازی ساختمان ها را با روندی منطقی و با همکاری مالکان انجام داد زیرا شهرداری تهران در این حوزه تنها وظیفه مشورتی را در کنار مالکان بر عهده دارد در صورتی که نیز به دلیل سرپیچی مالک از ایمن سازی شهرداری ورود کرد، باید سازوکاری اندیشیده شود تا اعتباری که هزینه شده است به شهرداری بازگردانده شود.


لیلا موسوی نسب