به گزارش افکارنیوز،

طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر روز شنبه با حضور نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدرانجام شد.

 

طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در مشهد (+عکس)
طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در مشهد (+عکس)
طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در مشهد (+عکس)
طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در مشهد (+عکس)
طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در مشهد (+عکس)
طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در مشهد (+عکس)
طرح ضربتی دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در مشهد (+عکس)