به گزارش افکارنیوز،

 حوضه آبریز دریای خزر در بخش جنوبی خزر، با مساحتی در حدود 177 هزار کیلومتر مربع یکی از حوضه‌های آبریز وسیع ایران است که به صورت نواری از آرارات در شمال غربی ایران شروع می‌شود و بعد از طی دامنه‌های شمالی البرز تا شمال غربی خراسان ادامه می‌یابد.

میزان بارش ها در این حوضه آبریز اصلی کشور که 11 درصد از مساحت کشور را در بر می گیرد، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه 95) تا صبح امروز 212 میلیمتر به ثبت رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان بارش ها در حوضه آبریز خزر 290 میلیمتر بوده و مقایسه این رقم با میزان بارش های سال آبی جاری، نشان از کاهش 27 درصدی بارش ها در استانهای شمالی کشور و نوار ساحلی خزر دارد.

همچنین میزان بارش ها در این حوضه آبریز در مدت مشابه درازمدت (متوسط 48 ساله) 221 میلیمتر بوده که در مقایسه این رقم با میزان بارش های سال جاری در این حوضه آبریز، کاهشی 4 درصدی در میزان بارش ها نتیجه می شود.

در 162 روز گذشته از سال آبی 96 - 95 "دینار سرا" در استان مازندران پربارش ترین نقطه شمال ایران با ثبت بارش تجمعی 959 میلیمتر و "پنجاب" در استان مازندران با ثبت بارش تجمعی 55.1 میلیمتر کم بارش ترین نقطه شمالی کشور لقب می گیرند.

"دینارسرا" در استان مازندران با ثبت بارش تجمعی 959 میلیمتر پربارش ترین نقطه ایران در سال آبی جاری تا امروز بوده است.