به گزارش افکارنیوز،
ناصر امانی معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورای شهرداری تهران با اشاره به فعالعیت  شهرداری تهران در برخی از پارک های شهر تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران در پارک های طبیعی اطراف تهران مانند پارک سرخه حصار تنها کار آبادانی و تکمیل پروژه را بر عهده دارد.
 
وی با بیان اینکه مالکیت این پارک به شهرداری تهران واگذار نشده است، افزود: شهرداری تهران تنها برای استفاده مردم از این فضای تفرجگاهی آن را  تکمیل کرده است.
 
معاون برنامه ریزی و توسعه امور شورای شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مالکیت پارک سرخه حصار هنوز بر عهده منابع طبیعی است، گفت: درخواست داریم؛ پارک پردیسان غرب تهران که سازمان حفاظت محیط زیست در آنجا مستقر است را به عنوان بهره برداری به شهرداری تهران واگذار کنند تا شهرداری تهران بتواند فضای سبز این محل را احیا کند.
 
امانی ادامه داد: شهرداری تهران مالکیت این پارک را نمی خواهد به همین دلیل درخواست داریم که سازمان حفاظت محیط زیست اجازه دهد این پارک را زنده کنیم تا مردم بتوانند از فضای آن استفاده کنند.
 
وی گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تهران از رئیس جمهور کشورمان درخواست کرده اند که بهره برداری این پارک را به شهرداری تهران واگذار کند.