به گزارش افکارنیوز،

حسن جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: این پرواز قرار بود ساعت 16 انجام شود که به دلیل صادر نشدن مجوز از سوی فرودگاه نجف برای شرکت کیش ایر انجام نشد. 

وی  افزود: با وجود پیگیری های بسیار این امر محقق نشد و هم اکنون شرکت هواپیمایی تابان مجوز انجام پرواز به فرودگاه نجف را دریافت کرده و پرواز جایگزین برای انتقال مسافران شرکت کیش ایر به مقصد نجف برنامه ریزی شده است. 

جعفری عنوان کرد: پذیرایی از مسافران این پرواز انجام شده و برنامه ریزی شده تا حدود ساعت 23 این پرواز انجام و مسافران مشهد را به مقصد نجف ترک کنند.