یك خانواده در میشیگان، احتمالا ، خوش شانس ترین فرزندان را دارا هستند.

به گزارش ایرانتو به نقل از USA Today، " باربارا و چاد سوپر "، همچنین مشکلی در به یاد آوردن روز تولد فرزندانشان ندارند. چرا که هر سه بچه آنها دقیقا در یک شماره از روز، ماه و سال به دنیا آمده اند که به اعتقاد خیلی از مردم، خوش شانسی محسوب می شود.
تولد های عجیب

فرزند اول آنها در هشتم ماه آگوست ۲۰۰۸، یعنی ۸/۸ / ۸، فرزند دوم آنها در نهم سپتامبر ۲۰۰۹، یعنی ۹/۹ / ۹ و اخیرا فرزند سومشان در روز دهم اکتبر ۲۰۱۰، یعنی ۱۰/۱۰ / ۱۰ متولد شد.

تنها ۱۲ روز در هر قرن، عدد روز، ماه و سال در تقویم یکسان می شود و احتمال اینکه یک خانواده در سه روز از آن ۱۲ روز، صاحب فرزند شوند، یک به ۵۰ میلیون است.

زوج های بسیاری در کشورهای مختلف، از جمله آسیای شرقی، بخاطر خوش یمنی، عروسی خود را در چنین روزهایی برگزار می کنند.