به گزارش افکارنیوز،

داریوش ورناصری مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به اینکه ساخت فضاهای آموزشی در سایت‌های مسکن مهر قانوناً وظیفه وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: طبق مصوبه سال 1387 که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، وزارت راه و شهرسازی باید در سایت‌های مسکن مهر مدرسه سازی کند.

وی افزود: از طرفی هم نمی‌توانیم منتظر باشیم تا آنها وارد عمل شوند و کار را شروع می‌کنیم، ضمن اینکه آماده همکاری با راه و شهرسازی هستیم و امکان تهیه نقشه‌ها و فعالیت اجرایی و نظارت را هم داریم.

ورناصری به چرایی ساخت مدرسه در سایت‌های مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: قانوناً اکنون اعتباری برای ساخت فضای آموزشی در سایت‌های مسکن مهر استان تهران نداریم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران افزود: سازمان مدیریت یا همان برنامه و بودجه باید این ردیف را برای نوسازی مدارس تأمین کند اما می‌گوید طبق قانون این موضوع به عهده وزارت راه و شهرسازی است.