به گزارش افکارنیوز،

محققان دانشگاه نورث وسترن کالیفرنیا دریافتند آزمایش جفت به تشخیص علت دو سوم مرده زایی ها و اتوپسی (کالبدشکافی) جنین نیز به تشخیص ۴۰ درصد از موارد مزده زایی کمک می کند. آزمایش ژنتیک در ۱۲ درصد موارد علت مرده زایی را آشکار می سازد.

دکتر املی میلر، استادیار دانشگاه، در این باره می گوید: «این آزمایشات هم تاثیر دارند و هم منطق علمی در مورد استفاده از آنها وجود دارد.»

این مطالعه برای اولین بار به ارزیابی تاثیر هر یک از این آزمایشات پرداخته است.