به گزارش افکارنیوز،

دانشمندان بر اساس یک بررسی جدید اعلام کردند اگر فضای میان اتم‌های موجود در بدن انسان حذف شود، حجمی که بدن انسان اشغال می‌کند با یک حبه قند برابری خواهد کرد.

هر آنچه که در جهان هستی می‌بینیم از میلیون‌ها یا میلیاردها ذره کوچک به نام اتم تشکیل شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت اتم‌ها تمام بخش‌های بدن انسان را تشکیل داده‌اند.

بر اساس این بررسی، گفته شد هر ذره نوکلئون حاوی یک پروتون یا نوترون 1.5 فِمتومِتر قطردارد و به طور دقیق‌تر می‌توان گفت هر ذره پروتون یا نوترون 1.5 ضربدر 10 به توان منفی 15 محاسبه می‌شود. همچنین گفته می‌شود میزان چگالی هر ذره اتم 0.1 به توان منفی 3 است.

در حال حاضر حدود 7.4 میلیارد نفر روی کره زمین زندگی می‌کنند و اگر میانگین وزن هر یک از آنها را 60 کیلوگرم در نظر بگیریم می‌توان گفت 99.99 درصد جرم بدن آنها در بخش نوکلئون ذخیره شده است. اگر تعداد ساکنان کره زمین را در جرم بدن آنها ضرب کنیم،‌ با تقسیم عدد به دست آمده بر میزان چگالی هسته اتم می‌توان به عدد مورد نظر دست پیدا کرد.

بر اساس اطلاعات مندرج در دایره‌المعارف Wolfram|Alpha، در این محاسبه عدد 7.4 میلیارد که تعداد ساکنان کره زمین است در عدد 60 میانگین وزن هر یک از آنها ضرب می‌شود. عدد به دست آمده تقسیم بر 939 MeV/c2 چگالی هر نوکلئون می‌شود و در نهایت عدد به دست آمده از آن در 0.1 به توان منفی ضرب می‌شود. نتیجه حاصل از این محاسبه 2.5 میلی‌لیتر را نشان می‌دهد و به عبارت دیگر می‌توان گفت جرم بدن هر انسان بدون در نظر گرفتن فضای بین ذرات اتم 2.5 سانتی‌متر مکعب است. این رقم را می‌تواند برابر با یک حبه قند دانست.