به گزارش افکارنیوز،
مجتبی شاکری رئیس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در رابطه با سرانجام نامگذاری خیابانی به نام دکتر مصدق، اظهار داشت: پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام "دکتر مصدق" از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر چندین بار به کمیته نامگذاری ارسال شده است به همین منظور نامه ای به زنگنه وزیر نفت نوشته شد تا ساختمان مرکزی وزارت نفت به نام دکتر مصدق نامگذاری شود که وزیر نفت این پیشنهاد را قبول نکرد.
 
 
وی افزود: درحال حاضر تعدادی از اعضای شورای شهر به منظور نامگذاری خیابانی به نام "دکتر مصدق" نامه ای را امضا و به رئیس شورای شهر ارسال کردند که طبق روال باید پیشنهادها به کمیته نامگذاری شورا ارسال و در آنجا تصمیم گیری شود.

 

رئیس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در واکنش به نامگذاری خیابانی در شهرستان رباط کریم به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: رباط کریم جز شهرستان های استان تهران است و نامگذاری خیابان ها به پیشنهاد شورای این شهرستان ها انجام می شود.