به گزارش افکارنیوز،

مشخصات زلزله به شرح ذیل است.

تاریخ وقوع زلزله:

سه شنبه، 15 فروردین 1396 در 04:42:46 
 (وقت محلی - تهران)

2017-04-04 00:12:46
 (UTCC)

بزرگی زلزله:

4.7

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: 31.74 شمالی و 60.18 شرقی
عمق: 7 کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: 0.87+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
3.333+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان خراسان جنوبی

فاصله‌ها:

18 کیلومتری شوسف، خراسان جنوبی
26 کیلومتری نهبندان، خراسان جنوبی
688 کیلومتری درح، خراسان جنوبی