گروه اجتماعی- سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیگیری های مهدی چمران از مجلس برای تعیین تکلیف قانون ایمنی گفت: تصویب این قانون منجر به رفع ابهام در تفکیک وظایف و در نتیجه مقابله با تکرار حوادث مشابه پلاسکو می شود.

رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به بلاتکلیفی دو ساله قانون ایمنی در خانه ملت اظهار کرد: پیگیری هایی در این مورد توسط مهدی چمران رییس شورای شهر انجام شده است. قطعا تسریع در تصویب قانون ایمنی می تواند برای رفع خلاء هایی که در حوزه ایمنی مواجه هستیم کارگشا باشد.

وی با تاکید بر این که رفع این خلاء ها می تواند در مقابله با تکرار حوادث مشابه پلاسکو موثر باشد، پلاسکو اگر رخ داد به دلیل این بود که همپوشانی در حوزه وظایف و مسئولیت ها بین دستگاه های متفاوت وجود داشت و تفکیک وظایف به خوبی صورت نگرفته بود. 

تقی پور ادامه داد: برخی از سازمان ها نیز به نبود اعتبار و نیروی انسانی در انجام بازرسی های دقیق تر اشاره می کنند. مشخصا وزارت کار در بررسی حادثه پلاسکو عنوان کرد با تعداد نیروی های موجود امکان بازرسی تمام واحدهای صنفی موجود در شهر را ندارد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشار به این که جدای از ابهام در تفکیک وظایف در حوزه ایمنی ساختمان ها برخی از موارد نیز بر زمین مانده است، ادامه داد: لذا تعیین تکلیف قانون ایمنی در مجلس شورای اسلامی می تواند در رفع گره های موجود و مقابله با حوادث مشابه در سال های بعد گره گشا باشد.

لیلا موسوی نسب