به گزارش افکارنیوز،
الهه راستگو در سیصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن عرض تبریک سال جدید اظهارداشت: نگاهی به آنچه در سال گذشته برای ایرانیان در عرصه اقتصاد و معیشت رخ داد نشان می دهد طبقات متوسط و ضعیف جامعه حال خوبی را در اقتصاد تجربه نکرده اند چراکه بیکاری و گرانی بیش از پیش مردم این طبقات را آزرده کرده است.
 
وی افزود: تعیین شعار سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به ویژه تولید و اشتغال نشان می دهد که امروز درعرصه اقتصاد نیازمند حرکت جهادی هستیم که با برنامه ریزی دقیق و البته با تاکیدبر توان داخلی جوانان پرشور و شعور ایرانی محقق خواهد شد.
 
رئیس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران با تاکید برلزوم حرکت ویژه و جهادی در عرصه تولید و اشتغال حمایت از تولید داخل را لازمه تحقق این مهم دانست و گفت: قطعا ایجادکارگاههای کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور به خصوص بخشهای محروم تر ضمن ایجاد فرصت های شغلی پایدار ممانعت از پدیده مهاجرت از روستاهابه شهر ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
 
راستگو نقش کارفرمایان را در جهت رونق اقتصادی و تولید و اشتغال بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: بی تردید حضور با صلابت کارفرمایان وفادار به نظام وانقلاب حرکت جهادی موثری را در حوزه اشتغال و تولید موجب خواهد شد.
 
وی دست یابی به شغل پایدار و افزایش آمار ازدواج را مهمترین آرزوی خود برای جوانان در سال 96 عنوان کرد و گفت: افزایش آمار بیکاری در جوانان و به خصوص بیکاری روز افزون سرپرستان خانوار آسیبهای بسیاری را به دنبال داشته که لزوم توجه مسئولین، سیاستمداران وبر نامه ریزان به آن ضروری است.