به گزارش افکارنیوز،

در ادامه سیصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران لایحه اصلاحیه مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران در دستور کاری اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

پس از اظهارات و پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران در نهایت اعضای شورای شهر با تخفیف ۸۰ درصدی حمل و نقل عمومی برای سربازان در سال ۹۶ موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه اشاره شده آمده است: عبارت «سربازان در حال انجام خدمات وظیفه عمومی در واحدهای مستقر در شهر تهران و یا ساکن شهر تهران (۸۰ درصد) و حداکثر ۴ تراکنش»، به عنوان ردیف پنجم ذیل تبصره یکم ماده واحده مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران اضافه می‌شود و تبصره ذیل نیز به عنوان تبصره هشتم به متن مصوبه الحاق شده و شماره تبصره هشتم به تبصره نهم تغییر می‌یابد.

تبصره هشتم: شهرداری تهران موظف است کلیه هزینه‌های ناشی از اعطای بلیت رایگان و تخفیف‌دار به قشرهای مختلف وفق مفاد این مصوبه را در بودجه سالیانه شهرداری تهران پیش بینی و به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل و بلیت الکترونیک پرداخت نماید.