در راستای سطح کیفی خیابان ها و همچنین زیباسازی شهر تهران شورای شهر نسبت به سنگ فرش کردن چهارمنطقه چهارراه مخبرالدوله،میدان بهارستان،چهارراه سرچشمه و چهارراه سیروس اقدام نموده است. به گفته شهردار منطقه۱۲ این پروژه تا ۱۸ فروردین به پایان می رسد.

کد خبر: 607767