گروه اجتماعی- رییس کمیسیون عمران و حل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از نهایی شدن توافق نامه  تامین 1404 دستگاه واگن بین دولت و شهرداری خبر داد و گفت: بر اساس برنامه پنجساله توسعه شهرداری در حوزه زیربنایی مترو 10 درصد رشد داشته ایم.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو  با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به میزان توسعه خطوط مترو بر اساس برنامه پنجساله توسعه شهرداری تهران اظهار کرد: تعهد داشتیم هر سال 30 کیلومتر از ابتدای برنامه توسعه مترو ساخته داشته باشیم. با تکمیل 100 کیلومتر در سال آینده می توان گفت در حوزه زیربنایی مترو بیش از 10 درصد رشد داشته ایم که این بیش از میزان پیش بینی شده در برنامه پنجساله توسعه شهرداری تهران است.در نتیجه شهرداری تهران در حوزه ساخت زیربنای مترو از برنامه جلو است.

وی با اشاره به لزوم تامین ناوگان برای خطوط ساخته شده خاطرنشان کرد: در این بخش دچار عقب ماندگی جدی هستیم.باید تا کنون حدود 350 واگن تامین می کردیم که اکنون تنها نیمی از این مقدار را تامین کرده ایم و 50 درصد عقب ماندگی در این بخش داریم.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که گلوگاه توسعه خطوط فعلی مترو تهران تامین واگن است، تاکید کرد: در صورت وجود اعتبار و پرداخت بدهی شهرداری توسط دولت شرکت های داخلی این توانایی را دارند تا به تامین واگن بپردازند.

دنیامالی افزود: البته وزارت کشور برنامه ریزی برای تامین 1404 دستگاه واگن برای متروی تهران دارد که بخشی از آن تا پایان سال 96 تحویل داده می شود.

دنیامالی در پایان تاکید کرد: توافق نامه تامین 1404 دستگاه واگن نهایی شده و مقدمات ساخت آن در دستور کار است.

 

لیلا موسوی نسب