گروه اجتماعی- معاون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر با تاکید بر این که سنگ فرش کردن سه چهار راه در منطقه 12 تاثیری در سرعت ترافیکی این نقاط نخواهد داشت، عنوان کرد: به منظور بازگردان منزلت و امنیت مناطق تاریخی تهران و نیز کمک به اقتصاد شهر باید به توسعه برخی فعایت های شبانه در این مناطق کمک کرد. 

پژمان پشمچی زاده معاون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با تاکید بر این که سنگ فرش کردن سه چهارراه "مخبر الدوله"، "سرچشمه" و "سیروس" و همچنین "میدان بهارستان" در سرعت متوسط رانندگی در محدوده های ذکر شده تغییری ایجاد نمی کند، عنوان کرد: در خیابان سی تیر نیز این اقدام انجام و شاهد آثار مثبت آن بودیم. لذا شهروندان در این مورد نگران نباشند.

وی با بیان این که برخی از رانندگان تاکسی به دلیل هزینه هایی که ایجاد می شد با سنگ فرش خیابان سی تیر مخالف بودند، گفت: اما این اقدام منجر به توزیع مناسب جریان ترافیکی در معابر مختلف شد این در حالی است که در گذشته تمام بار ترافیکی بر خیابان سی تیر بود اما اکنون در خیابان های موازی توزیع شده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر این که در سنگ فرش نقاط جدید نیز مشکلات ترافیکی ایجاد نمی شود، اظهار کرد: باید منزلت محدوده تاریخی شهر تهران را با برخی اقدامات اجرایی و تغییرات عملکردی حفظ کنیم.

پشمچی زاده ادامه داد: اقدامات اجرایی شامل ساماندهی جداره ها و برداشتن زوائد و رنگ آمیزی مجدد، حذف زوائد بصری و اقداماتی از این دست است اما در برخی از ابعاد باید تغییر عملکرد داد.

وی با بیان این که برخی از فعالیت هایی که با جایگاه مرکز تاریخی تهران مغایرت دارد باید تغییر داده و منتقل شود، گفت: باید مشاغلی که با ماهیت و هویت تاریخی منطقه 12 سازگار نیست باید تغییر کند.

معاون شهردار تهران در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی انتقال مشاغلی که با بافت تاریخی عجین شده اند همانند فعالان اقتصادی بازار بزرگ تهران، خاطرنشان کرد: تحقق این امر نیاز به گذر زمان دارد. زمانی که برای بازار و مرکز تاریخی تهران نقشی فراتر از فعالیت اقتصادی قائل باشیم به تدریج در گذر زمان این نوع فعالیت ها خود را هویت تاریخی منطقه سازگار می کنند. 

وی ادامه داد: اگر کسبه احساس کنند منطقه اقتصادی برای فعالیتی هایی خارج از فعالیت های فعلی برقرار است، بدون شک خود به خود تغییراتی که باید انجام می شود.

پشمچی زاده با بیان این که شهرداری تهران  و سایر نهادهای مرتبط در این میان نقش کاتالیزور را ایفا می کنند، اظهار کرد: علاه بر این شهروندان باید متناسب با منطق و مدل اقتصادی به تدریج خود را سازگار می کنند.

معاون شهردار تهران با بیان این که بیشتر مشاغل در منطقه 12 و در بیشتر مناطق شهر تهران بر ساعات روز متمرکز است، خاطرنشان کرد: زمانی که از تغییر عملکرد در منطقه 12 سخن می گوییم بخشی از این تغییر هدایت برخی از فعالیت ها یا ایجاد فعالیت های جدید در ساعات شب است تا بتواند ضمن این که ایجاد تعادل بین فعالیت های شبانه و روزانه و باز کردن پای گردشگران به مناطق تاریخی شهر، به اقتصاد شهر نیز کمک کند. 

وی تاکید کرد: در این صورت می توان امنیت و منزلت هویت مناطق تاریخی تهران را به آنها بازگرداند.

پشمچی زاده در پایان تاکید کرد: کف سازی ها و سنگ فرش کردن ها در منطقه دوازده از جمله فعالیت های انجام شده در سه چهارراه "مخبر الدوله"، "سرچشمه" و "سیروس" و همچنین "میدان بهارستان" گامی موثر برای جلب اعتماد شهروندان در مورد تصمیم راسخ شهرداری برای بازگردان منزلت هویت تاریخی منطقه 12 است.

لیلا موسوی نسب