به گزارش افکارنیوز،
متشرعی که بازنشسته آموزش و پرورش است، در مورد دلایل جمع آوری این اشیا می گوید: پدرم به این کار علاقه داشت و من بعد از فوت پدر، کار جمع آوری وسایل  قدیمی را با جدیت پی گیری کردم و بعد از 50 سال توانسته ام بیش از 2 هزار وسیله قدیمی را جمع آوری کنم.
 
وی به گونه ای تمام این وسایل را در اتاق ها و حیاط منزل خود جا داده است که وقتی وارد خانه می شوی، گویی وارد موزه ای  باستانی خواهی شد.
 
به گفته رضازاده، محقق فسایی، این وسایل، بخش بزرگی از فرهنگ و سنت این شهر قدیمی را در خود دارد و در شناخت فرهنگ و سنت این شهر به جوانان نقش بسیار مهمی دارد . آثار قدیمی و تاریخی جمع آوری شده در این خانه مربوط به زندگی روز مره، کار و تلاش، داد و  ستد، کشاورزی سنتی و  آموزش تحصیلی سال های گذشته این شهر بوده است.
 
وی می افزاید: بعضی از افراد بازدید کننده از این خانه، اشایی نیز اهدا کرده اند و در خانه اش به روی علا قه مندان برای بازدید همیشه باز است. در فسا  موزه ای  وجود ندارد و قرار است در آینده در این خصوص اقدام شود.